Vanuit de individuele mogelijkheden en interesses streven we naar een activiteitenaanbod op maat. De leefgroepen en de dagondersteuning bieden een steeds evoluerend pakket van aangepaste dagbesteding en activering: basale stimulatie, muziek, dans, atelierwerk,… .