RTH

Via een beperkt aanbod van “rechtstreeks toegankelijke hulp” (RTH) zorgt OC Cirkant voor makkelijk inzetbare, maar kwalitatief goede hulp voor mensen met een vermoeden van beperking. De ruime professionele kennis binnen onze voorziening is hierbij de grote meerwaarde voor mensen die “zoekende” zijn. Daarenboven wordt de administratieve
mallemolen tot een minimum herleid, hetgeen een extra stimulans kan zijn om beroep te doen op deze zorgvorm.

Dit aanbod krijgt vorm binnen een samenwerkingsverband met voorzieningen uit regio Houtland, namelijk Tordale vzw, VOC Rozenweelde, vzw Cadans en OC Cirkant.

Daarnaast deelt OC Cirkant haar ruime kennis met andere zorgverleners. Een woon- en zorgcentrum kan bijvoorbeeld advies vragen m.b.t. dementerenden, aangepaste voeding… .

Op deze wijze zal onze voorziening pogen haar steentje bij te dragen tot een flexibel zorgaanbod voor mensen met een vermoeden van beperking die pogen hun leven op een kwaliteitsvolle manier zin te geven binnen hun eigen thuismilieu.