Wonen1

In de leefgroepen brengen we een aangepaste leefomgeving tot stand, in het dagelijks samenzijn van de cliënten en het begeleidend personeel.

De cliënten wonen in een leefgroep, samengesteld op basis van hun individuele zorgvraag: verstandelijke en psychomotorische mogelijkheden, medische zorgvraag, …. .