Doelgroep1

Het niet-rechtstreeks toegankelijk dienstverleningsaanbod richt zich tot volwassenen met een matig, ernstig of diep verstandelijke beperking. Het dienstverleningsaanbod richt zich prioritair tot personen die woonachtig zijn in de provincie West-Vlaanderen.

De verstandelijke beperking mag in beide gevallen gepaard gaan met andere beperkingen. We spreken dan van een meervoudige beperking. Ook personen met een niet-aangeboren hersenaandoening (NAH) zijn welkom.

De rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) richt zich tot personen met (een vermoeden) van een beperking.