Doelgroep1

De rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) richt zich tot personen met (een vermoeden) van een beperking.

Het niet-rechtstreeks toegankelijk dienstverleningsaanbod richt zich tot volwassenen met een matig, ernstig of diep verstandelijke beperking. Het dienstverleningsaanbod richt zich prioritair tot personen die woonachtig zijn in de provincie West-Vlaanderen.

De verstandelijke beperking mag in beide gevallen gepaard gaan met andere beperkingen. We spreken dan van een meervoudige beperking.

Opnamevoorwaarden niet-rechtstreeks toegankelijk dienstverleningsaanbod

De personen die een gunstige beslissing kregen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), komen in aanmerking voor de dienstverlening.
De “Beslissing over ten laste neming” die het VAPH toekent, moet volgende elementen inhouden:

  • FAM intensieve woonondersteuning
  • FAM dagondersteuning

De opname kan slechts gebeuren voor zover de open plaats beantwoordt aan de zorgvraag.

De voorziening volgt bij opname de richtlijnen vanuit de zorgregie.

Doelgroep2