Directie

Ria Vanhoorne

Algemeen Directeur

Catherine Windels

Orthoagogisch Directeur

Barbara Verstraete

Administratief – Logistiek Directeur

Coördinatoren

Nathalie Kind

Huis- en stagecoördinator
(Huis 1)

Lut Deruyck

Huiscoördinator
(Huis 2)

Joachim Jonckheere

Huiscoördinator
(Huis 3 + dagbestedings- en nachtcoördinator)

Tommy Rodenbach

Logistiek coördinator

Els Dewulf

Kinécoördinator

Elien Laisnez

Coördinator Medische dienst

Orthoagogen

Stephanie De Min

Orthoagoog

Annelies Crul

Orthoagoog

Hanne Colpaert

Orthoagoog

Maatschappelijk werker

Evelyne Schollier

Maatschappelijk werker

Shana Vandaele

Maatschappelijk werker

Andere beleidsmedewerkers

Ann Vandecaveye

Medewerker Zinzorg en Pastoraat

Geert Vyaene

Infrastructuurcoördinator + Preventieadviseur

Audry Sanders

PR & communicatie - vrijwilligerscoördinator