Directie

Ria Vanhoorne

Algemeen Directeur

Catherine Windels

Orthoagogisch Directeur

Barbara Verstraete

Administratief – Logistiek Directeur

Coördinatoren

Nathalie Kind

Huis- en stagecoördinator
(Huis 1)

Lut Deruyck

Huiscoördinator
(Huis 2)

Joachim Jonckheere

Huiscoördinator
(Huis 3 + dagbestedings- en nachtcoördinator)

Sandy Mispelon

Huis- en vrijwilligerscoördinator
(Huis 4)

Tommy Rodenbach

Logistiek coördinator

Els Dewulf

Kinécoördinator

Orthoagogen

Stephanie De Min

Orthoagoog

Annelies Crul

Orthoagoog

Hanne Colpaert

Orthoagoog

Maatschappelijk werker

Joke Decorte

Maatschappelijk werker

Evelyne Schollier

Maatschappelijk werker

Andere beleidsmedewerkers

Ann Vandecaveye

Medewerker Zinzorg en Pastoraat

Geert Vyaene

Infrastructuurcoördinator + Preventieadviseur