_MG_3617U kunt OC Cirkant steunen aan de hand van een duolegaat. Met een duolegaat vermijdt u dat successierechten voor uw erfgenamen te hoog oplopen en steunt u daarenboven OC Cirkant.

Met een duolegaat kiest u er immers voor om zowel aan uw erfgenamen als aan OC Cirkant een stuk van uw bezittingen na te laten. In het systeem van het duolegaat, moet OC Cirkant slecht 8,5% successierechten betalen en nemen wij ook de successierechten die de erfgenaam moet betalen op ons.

–> Een voorbeeldje om alles duidelijk te maken:

Martine heeft een nalatenschap van 100 000 euro, die volgens het erfrecht toekomt aan haar neef Jan.

Optie 1: Volgens erfrecht

  • Martine laat de volledige nalatenschap na aan haar neef Jan.
  • Jan betaalt hierop € 47 500 successierechten.
    (cfr. erfrecht: 45% op de eerste schijf van € 75 000 & 55% op de volgende € 25 000)
  • Jan houdt nog € 52 500 over.

Optie 2: Met een duolegaat

  • Martine laat € 60 000 na aan haar neef Jan & € 40 000 aan OC Cirkant.
  • Jan moet geen successierechten betalen. OC Cirkant betaalt 8,5% op de € 40 000 die ze ontvangen, alsook de € 27 000 successierechten van Jan (= 45% op € 60 000).
  • Jan ontvangt dus € 60 000 en dus € 7500 meer dan bij optie 1.
  • OC Cirkant ontvangt ook € 9 600

Uw erfgenamen worden er beter van en de cliënten van OC Cirkant ook!

We schetsen hier uiteraard slechts een beeld van hoe een duolegaat werkt. U bekijkt best altijd uw persoonlijke situatie met uw notaris.
Voor informatie over het duolegaat, kunt ook ook steeds contact opnemen met algemeen directeur Ria Vanhoorne.