OC Cirkant heeft een breed aanbod van dagbestedingsactiviteiten die afgestemd wordt op de individuele interesses en mogelijkheden van de cliënt, We streven dus naar een activiteitenaanbod op maat. Ons aanbod is toegankelijk voor alle volwassenen met (vermoeden van een) verstandelijke en/of meervoudige beperking (ook in RTH). 

Dit gaat van sfeervolle en belevingsgerichte activiteiten tot doe-activiteiten en begeleid werk.