_DSC2868 (Small)

De komende jaren besteden we verder aandacht aan de drie zorggebieden, namelijk onze cliënten en hun netwerk, onze medewerkers en de organisatie. Via het werken aan deze doelen, willen we kwaliteit van zorg bieden aan onze cliënten.

We maken deze doelen duidelijk aan de cliënten, het personeel, aan derden en evalueren en actualiseren deze periodiek.