Via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp of RTH zorgt OC Cirkant voor makkelijk inzetbare hulp voor mensen met een vermoeden van beperking. Administratieve formaliteiten worden hier tot een minimum geleid, maar de ruime professionele kennis binnen onze voorziening wordt via RTH wel snel toegankelijk.

Wij bieden in RTH een aantal zaken:

 • Logeren of kortverblijf
  Voor volwassenen met een vermoeden van beperking die slechts tijdelijk of sporadisch willen komen logeren. Bijvoorbeeld bij een vakantie van de ouders of wegen ziekte.
 • Dagondersteuning
  Voor diegenen die slechts af en toe nood hebben aan zinvolle dagbesteding die aangepast is aan de mogelijkheden en interesses.
 • Therapie
  Voor diegenen die beroep willen doen op onze diverse therapieën & ondersteuning die worden aangeboden: Kinesitherapie, logopedie, voedingsadvies, … .
 • Begeleiding & outreach
  Voor personen met een beperking, hun netwerk & andere zorgverleners bieden wij vanuit onze expertise ook begeleiding – zowel in de voorziening, als aan huis. Dit kan gaan over advies rond medische en verpleegkundige handelingen, basale houding, ondersteunende communicatie, aangepaste voeding & slikproblematiek, gedragshantering, ouder worden & dementering, palliatieve zorgen, …

Op deze wijze draagt OC Cirkant haar steentje bij tot een flexibel zorgaanbod voor mensen met een vermoeden van beperking die hun leven op een kwaliteitsvolle manier zin willen geven binnen hun eigen thuismilieu.

Dit aanbod krijgt vorm binnen een samenwerkingsverband met voorzieningen uit regio Houtland (Tordale vzw, VOC Rozenweelde, vzw Cadans en OC Cirkant), samen het HOE!-netwerk. Meer info hierover vind je terug op de website van het HOE!-netwerk. Voor meer info over RTH kun je dan ook steeds terecht op info@hoenetwerk.be.