OC Cirkant beschikt over een team van experten die voorzien in de zorg en welbehagen van de cliënten. Naast de orthoagogen, begeleiders & ondersteunende diensten bieden wij – in huis – ook diverse therapieën & ondersteuning aan voor cliënten die er nood aan hebben:

  • Kinesitherapeutische dienst
  • Logopedische dienst
  • Medische dienst
  • Diëtist

De kinesitherapeutische dienst

De kinesitherapeuten dragen bij aan het lichamelijk welbevinden van de cliënten, met individuele behandelingen zoals ademhalingstherapie, mobilisaties en bewegingsstimulatie.

Ze zoeken aangepaste hulpmiddelen voor cliënten om zo hun mogelijkheden te ondersteunen en hen een optimaal comfort te bieden: nachtorthese, zitschelp, wisseldrukmatras, aangepaste fiets,…

Binnen de voorziening werken de kinesitherapeuten een algemeen til beleid uit waarbij cliënten comfortabel getild worden én waarbij medewerkers rugvriendelijk werken.

Therapie-Logo

Medische dienst

Vanuit hun specifieke beperking hebben veel cliënten nood aan intensieve verpleegkundige en medische zorg. Twee huisartsen en een team van verpleegkundigen staan in voor deze dagelijkse zorg en permanentie. Op vaste regelmaat wordt de medische dienst ook versterkt met enkele artsen specialisten en een tandarts.

Therapie - dieet
Therapie Kiné

De logopedische dienst

De logopedisten werken op 3 domeinen:

  1. Ondersteuning bij de communicatie: o.a. communicatie via foto’s en pictogrammen, spreken met ondersteuning van gebaren, uitwerken van individuele communicatiehulpmiddelen…
  2. Hulp en advies bij de maaltijden: zorgen voor aangepaste hulpmiddelen, hulp bij slikken, advies bij slikproblemen, bewaken van goede houding…
  3. Screening en advies ivm gehoorproblemen: samenwerking met een audiologe, gehooronderzoek op maat in ons eigen audiolokaal, samenwerking met Spermalie bij cliënten waarbij een hoorapparaat hulp biedt, advies voor begeleiders en familie…
Therapie - medisch

Diëtist

De diëtist biedt cliënten, indien nodig, een dieet op maat. De diëtist bewaakt in de voorziening een algemeen gezonde voeding en streeft naar een optimaal smaakbehoud, bij de gemixte of geblixte voeding.