CIRKANT_25 (Small)

We voeren onze opdracht uit in nauwe samenwerking met de ouders en het sociaal netwerk. We delen de zorg.

Ouder zijn is een levenslange opdracht, een blijvende verantwoordelijkheid.
Bij het verblijf in de voorziening willen we de natuurlijke en emotionele band met het thuismilieu zo voelbaar mogelijk houden. Vanuit respect voor de verbondenheid van de persoon met zijn thuis, zien we de zorg als een gedeelde zorg.

Ouders en familie, bewindvoerders zijn steeds welkom in de voorziening.
Er is een vrije bezoekregeling en weekend-en/of thuisverblijf wordt in onderlinge afspraak geregeld.

Wij ijveren voor een volwaardig statuut van de cliënt in de maatschappij en denken hierbij aan de voorlopige bewindvoering of een andere beschermingsmaatregel.

Afspraken i.v.m. samenwerking worden vastgelegd in de Collectieve rechten en plichten en de individuele dienstverleningsovereenkomst. Naast het individueel overleg (vb. bewonersbespreking) is ook het Collectief overlegorgaan als inspraakorgaan voorzien.

Marleen Akkermans

Voorzitter familieraad Horizon

Hilde Deconinck

Voorzitster Familieraad

Daniel Gevaert

Voorzitter Collectief overlegorgaan intensieve woonondersteuning