Directie

Ria Vanhoorne

Algemeen Directeur

Catherine Windels

Orthoagogisch Directeur

Barbara Verstraete

Administratief – Logistiek Directeur

Coördinatoren

Bart Vanhee

Huiscoördinator
(Huis 1 + Dagcentrum Horizon)

Lut Deruyck

Huis - & stagecoördinator
(Huis 2)

Joachim Jonckheere

Huiscoördinator
(Huis 3 + dagbestedings- en nachtcoördinator)

Nico Debruyne

Logistiek coördinator

Orthoagogen

Stephanie De Min

Orthoagoog

Annelies Crul

Orthoagoog

Hanne Colpaert

Orthoagoog

Maatschappelijk werker

Shana Vandaele

Maatschappelijk werker

Evelyn Asseloos

Maatschappelijk werker

Andere beleidsmedewerkers

Ann Vandecaveye

Medewerker Zinzorg en Pastoraat

Geert Vyaene

Infrastructuurcoördinator + Preventieadviseur

Audry Sanders

PR & communicatie - vrijwilligerscoördinator