Directie

Ria Vanhoorne

Algemeen Directeur

Catherine Windels

Orthoagogisch Directeur

Barbara Verstraete

Administratief – Logistiek Directeur

Coördinatoren

Bart Vanhee

Huiscoördinator
(Huis 1 + Dagcentrum Horizon)

Lut Deruyck

Huis - & stagecoördinator
(Huis 2)

Joachim Jonckheere

Huiscoördinator
(Huis 3 + dagbestedings- en nachtcoördinator)

Nico Debruyne

Logistiek coördinator

Orthoagogen

Stephanie De Min

Orthoagoog

Annelies Crul

Orthoagoog

Hanne Colpaert

Orthoagoog

Maatschappelijk werker

Shana Vandaele

Maatschappelijk werker

Emma Soenens

Maatschappelijk werker - Vormingscoördinator

Isabel Willems

Maatschappelijk werker

Medische dienst

Elien Laisnez

Medisch coördinator

Indra Vantomme

Medische dienst

Andere beleidsmedewerkers

Ann Vandecaveye

Medewerker Zinzorg en Pastoraat

Geert Vyaene

Infrastructuurcoördinator + Preventieadviseur

Audry Sanders

PR & communicatie - vrijwilligerscoördinator