CIRKANT_7 (Small)

In woonondersteuning bieden we een warme thuis aan volwassen personen met een matig, ernstig of diep verstandelijke, al dan niet meervoudige beperking. In de dagondersteuning bieden we een individueel aangepaste dagbesteding.

De eigenheid van de cliënten staat centraal: hij/zij mag zijn wie hij/zij is. We handelen vanuit respect en vertrekken vanuit gelijkwaardigheid.

We nemen elke zorgvraag ernstig en streven naar zorg op maat binnen de mogelijkheden van de organisatie. We vertrekken vanuit de totale persoon met zijn/haar noden en wensen, en niet enkel vanuit de beperking.
We werken professioneel en vanuit christelijke inspiratie met als doel kwaliteit van leven voor de cliënten.

We voeren onze opdracht uit in nauwe samenwerking met de ouders en het sociaal netwerk. We delen de zorg.

Iedere medewerker is vanuit de eigen functie belangrijk en telt mee in het geheel van de voorziening. Samen streven we een gezamenlijk doel na: kwaliteitsvolle zorg.
We verwachten van medewerkers dat ze hun verantwoordelijkheid opnemen en resultaats- en kwaliteitsgericht werken. Om dit te bereiken bieden we kansen om competenties en talenten te ontwikkelen.
Vanuit een teamgerichte visie verwachten we dat medewerkers respectvol met elkaar omgaan.

We bouwen aan een mensgerichte en vernieuwende organisatie, betrokken naar de ruimere samenleving.
We maken deel uit van de koepel van de Broeders van Liefde en werken samen met gelijkaardige voorzieningen en verenigingen.

_DSC3112 (Small)