_DSC2757A (Small)

In OC Cirkant zijn verschillende leefgroepen. Elke leefgroep legt zijn eigen accenten. We zoeken een leefgroep die beantwoordt aan de noden en wensen van de cliënt. Dat kan gaan over:

  • medische en verpleegkundige zorgen, 
  • voorspelbaarheid, prikkeldosering en gedragshantering, 
  • dagondersteuning en activering

De leefgroepen in OC Cirkant zijn aangepast met de nodige infrastructuur en hulpmiddelen en de ervaren begeleiders zorgen voor veiligheid en geborgenheid. Uiteraard is er ook dagondersteuning voorzien voor de cliënten die er voor kiezen om hier te wonen.

Naast de diverse leefgroepen, wordt er met ‘Villa Horizon’ ook tegemoet gekomen aan de noden naar woonondersteuning voor volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Villa Horizon is een woonhuis met plaats voor 5 cliënten. De focus ligt hier op het huiselijk ‘samenwonen’ onder begeleiding.

Wij bieden ook woonondersteuning of ‘logeren’ aan in Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).