_DSC2757A (Small)
Cirkant2022_088_agp

OP DE LEEFGROEP

In OC Cirkant zijn verschillende leefgroepen. Elke leefgroep legt zijn eigen accenten. We zoeken een leefgroep die beantwoordt aan de noden en wensen van de cliënt. Dat kan gaan over:

  • medische en verpleegkundige zorgen, 
  • voorspelbaarheid, prikkeldosering en gedragshantering, 
  • dagondersteuning en activering
  • specifieke zorgen gericht op personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

De leefgroepen in OC Cirkant zijn aangepast met de nodige infrastructuur en hulpmiddelen en de ervaren begeleiders zorgen voor veiligheid en geborgenheid. Uiteraard is er ook dagondersteuning voorzien voor de cliënten die er voor kiezen om hier te wonen.

VILLA HORIZON

Naast de diverse leefgroepen, is er ook Villa Horizon. ‘Villa Horizon’ is een woonhuis voor 5 cliënten die een minder intensieve woonondersteuning nodig hebben dan het aanbod in de leefgroep. De focus ligt hier op het huiselijk samenwonen onder begeleiding.

VILLA 52

Villa 52 is een gezellige woning in de straat en in nabijheid van voorziening OC Cirkant. Er is ruimte voor een viertal volwassenen met een beperking die minder nood hebben aan intensieve woonondersteuning en waar de focus ligt op samenwonen onder begeleiding.

  >> Meer weten over Villa 52

 

Wij bieden ook woonondersteuning of ‘logeren’ aan in Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).