Wenst u een fiscaal attest (vanaf €40), dan kan u ons steunen door te storten op volgend rekeningnummer (vzw Projecten BVL): KBC BE30 4400 3400 2111 (KREDBEBB)

In de mededeling dient u uitdrukkelijk te vermelden: “Gift OC Cirkant + projectnummer”.

De projecten waar u uit kan kiezen, zijn:

Sponsoring 2

Gift OC Cirkant + PBVL 14.03  Rust- en ontmoetingsplaatsen Aartrijke

Een groene omgeving is heel waardevol voor onze cliënten. Samen met de begeleiders en ouders/familieleden genieten onze cliënten graag van de tuin, het bosje en de vele belevingshoekjes. Door middel van fondsenwerving werd onder andere al een kippenpaleis, een petanqueplein en een schapenweide gerealiseerd. Voor het onderhouden en verder uitbouwen van deze belevingsplaatsen, kunnen we alle steun gebruiken!

Sponsoring 3

Gift OC Cirkant + PBVL 14.11 Buitenaanleg Huis 4

Naast algemene groene ruimtes, zijn persoonlijke tuintjes een grote meerwaarde voor onze bewoners. Hier kunnen ze in alle rust en in een veilige omgeving genieten van de buitenlucht.

sara-stedy-website-2

Gift OC Cirkant + PBVL 16.10 Sara Stedy (opstahulpmiddel)

Heel wat van de bewoners worden minder mobiel door het ouder worden. Een tillift als hulp om hen te verhandelen is vaak een te grote stap, waarbij we de nog aanwezige mogelijkheden van de bewoner niet langer benutten.

De Sara Stedy is hiervoor een goede oplossing.  Dit is een mobiliteitsverhogend hulpmiddel dat mobielere cliënten aanmoedigt om zelfstandig op te staan.

Het opstahulpmiddel wordt algemeen gebruikt voor verplaatsingen tijdens verzorgingssituaties en dagelijkse activiteiten.

Sponsoring 4

Gift OC Cirkant + ALGEMEEN Aartrijke

Heeft u niet direct een voorkeur voor één van bovenstaande projecten? Dan kan u ons ook steunen via dit algemeen project. De middelen worden dan toegewezen aan het project waar ze het meest nodig zijn.

Voor meer informatie kan u terecht bij Barbara Verstraete (barbara.verstraete@fracarita.org).