PersoonsVolgende Financiering (PVF)

Je beschikt nog niet over ondersteuning…

Hoelang moet ik wachten op een budget?

Dat is moeilijk in te schatten. Eerst en vooral is het belangrijk te weten in welke prioriteitengroep je je bevindt. Er zijn 3 prioriteitengroepen, waarbij 1 de meest dringende groep is. Hier moet je ook het minst lang wachten. Groep 2 heeft een wachttermijn van middellange termijn. Groep 3 is de groep waar je langst moet wachten.
Daarnaast word je in de groep gerangschikt volgens aanvraagdatum. Er zijn al aanvragen die teruggaan tot in 2005. Op basis hiervan kan je zelf een inschatting maken over hoelang je nog zal moeten wachten.

Wat als mijn vraag dringender wordt?

Als je jouw budget sneller nodig hebt, omdat je situatie gewijzigd is, dan kun je ervoor kiezen om een herprioritering aan te vragen. Je neemt dan best contact op met jouw mutualiteit en vraagt een herprioritering aan.

Hoe kan ik mijn budget besteden?

Je kan je budget op 3 manieren besteden:

  1. ofwel volledig in voucher,
  2. ofwel volledig in cash,
  3. ofwel een combinatie waarbij je voucher en cash combineert.

Kies je er voor om je budget volledig in voucher te ontvangen, vertrouw je je volledige budget toe aan een vergunde zorgaanbieder. Enkel vergunde zorgaanbieders kunnen via vouchers werken. Voor deze manier van werken hoef je geen rekening te openen. De organisatie neemt contact op met het VAPH en het bedrag wordt rechtstreeks aan de voorziening toegekend. De vergunde zorgaanbieder zal de administratieve opvolging doen en krijgt daar ook een vergoeding voor. Hij zal zorgen dat je budget niet te snel opgebruikt en dat je het hele jaar door ondersteuning kan krijgen.
Bij andere zorgaanbieders kan je enkel cash betalen. Je opent dan zelf een rekening en vraagt het VAPH om hier je budget op te storten. Dit gebeurt enkel als je ook overeenkomsten kan voorleggen van diensten en/of personen die zorg voor jou gaan opnemen. In je aanvraag aan het VAPH vermeld je hoeveel van je budget je denkt cash te gaan besteden. Het VAPH stort dan een voorschot ter waarde van één vierde van wat je denkt te besteden. Daarna storten ze doorheen het jaar regelmatig bij.
Wanneer je cash besteedt ben je zelf verantwoordelijk voor de administratieve opvolging. Je houdt een beheerstaat bij en maakt die over aan het VAPH ter controle, goedkeuring.
Wanneer je wenst te combineren dan sluit je een voucher overeenkomst af voor het deel je wenst te besteden. Voor het overige deel volg je de instructies die gelden voor een cash besteding.
De aanvraag formulieren vind je terug op de website van het VAPH.

Welke regels zijn er als ik kies voor een cash budget?

Met deze vraag kun je het best terecht bij één van de vijf bijstandsorganisaties: Absoluut vzw, Alin vzw, MyAssist vzw, Onafhankelijk leven vzw of Zoom vzw.
De meeste van deze organisaties bieden infosessies aan, al dan niet tegen betaling. In deze infosessies behandelen ze onderwerpen zoals: bestedingsregels PVB, beheerskosten PVB, prijzen voor ondersteuning bij vergunde en niet-vergunde zorgaanbieders, kenmerken van een goede overeenkomst met mijn zorgaanbieder, verhoging van een PVB, handig werken met het MIJNVAPH-portaal.

Kan ik in afwachting van een PersoonsVolgend Budget (PVB), andere ondersteuning krijgen?

Jij kan, terwijl je wacht op de toekenning van je budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (of een PVB), al rechtstreeks toegankelijke hulp vragen. Natuurlijk zullen we je binnen de RTH-ondersteuning niet alle ondersteuning kunnen bieden die je nodig hebt, maar we kunnen wel rond één of enkele dringende vragen aan de slag of een tijdelijke oplossing aanbieden.

Kan ik mijn bewindvoerder betalen met mijn budget?

Het Persoonsvolgend Budget kan niet aangewend worden om kosten gerelateerd aan bewindvoering te betalen. Bovendien is PVB geen inkomen, dus ook de 3% regel kan niet toegepast worden op dit budget. De cliënt kan er wel voor kiezen om zijn vrij besteedbaar deel aan te wenden om eventuele kosten te betalen.
Maar net zoals de betalingsinstanties, kan de bewindvoerder het vrij besteedbaar deel ook als inkomsten zien, en kan hij daar misschien wel de 3% regel op toepassen. Informeer je vooraf dus goed.

Wat als mijn zorgvraag wijzigt en het toegekende budget vermoedelijk niet meer voldoende zal zijn?

Als je merkt dat je toegekende budget niet meer voldoende zal zijn, dan kan je een méérvraag te stellen bij de mutualiteit of DOP. Let wel op. Het kan zijn dat je vraag naar een budget daarom een nieuwe aanvraagdatum krijgt en je dus een andere plaats krijgt in de rangschikking. Het kan daarom interessant zijn om voor de verschillende zorgvragen ook een verschillende dringendheidsgraad te gebruiken in je aanvraag. Het is mogelijk om je budget op te splitsen naar een deel van je budget dat zéér dringend is, minimum noodzakelijk. Voor meer informatie verwijzen wij door naar je mutualiteit of DOP.

Wie kan mij helpen bij het opmaken van mijn ondersteuningsplan?

Je kan je voor de opmaak van een ondersteuningsplan laten bijstaan door een Dienst Ondersteuningsplan (DOP), door maatschappelijk werkers van de mutualiteit of door gebruikersorganisaties.

Zit je nog met vragen over je toekomst rond wonen, werken, vrijetijd of andere onderwerpen? Is het nog allemaal niet zo duidelijk hoe jouw leven er in de toekomst zal uitzien en welke ondersteuning daarbij nodig is? Ben je bereid om daar samen met andere mensen over na te denken die jou goed kennen en die je vertrouwt dan is de Dienst Ondersteuningsplan wellicht de juiste dienst voor jou. Samen zullen ze met jou en je netwerk dieper ingaan op je vragen. Ze nemen daarvoor ruim de tijd wat op het einde resulteert in een plan op maat.

Voor meer info: https://www.dop-wvl.be/

Is het al zeer duidelijk wat je in de toekomst wil en welke ondersteuning je nodig hebt dan zijn je ziekenfonds of een gebruikersorganisatie waarschijnlijk meer geschikt. Zij helpen in een beperkt aantal gesprekken je ondersteuningsplan opmaken.

Als je ondersteuningsplan wordt opgemaakt door een Dienst Ondersteuningsplan of een mutualiteit dan wordt dit automatisch ontvankelijk verklaard, hetgeen niet betekent dat je onmiddellijk over je persoonsvolgend budget kan beschikken. Hiervoor kom je op een wachtlijst.

Ander vragen…

Wat is RTH?

Rechtstreeks toegankelijke hulp, kortweg RTH, is heel laagfrequente begeleiding, soms zelfs tijdelijk, rond één of enkele heel duidelijk afgebakende vragen. Je hebt hier geen attest van erkenning handicap  voor nodig. Je hoeft ook geen aanvraagprocedure te doorlopen. Er moet wel spraken zijn van een vermoeden van handicap. RTH-begeleiding is bovendien ook betalend.

Wat is NAH?

Een niet aangeboren hersenletsel of NAH is een hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan. Het hersenletsel leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot aangewezen zijn op hulpverlening. Meer info vind je ook op de website van de NAH-liga (www.nahliga.be)

Geen antwoord gevonden op je vraag?

Het AanZet-loket staat voor je klaar. Kom langs of maak een afspraak om jouw vraag te bespreken.