CIRKANT_7 (Small)

OC Cirkant richt zich tot volwassenen met een matig, ernstig of diep verstandelijke beperking. De verstandelijke beperking kan uiteraard gepaard gaan met andere beperkingen. We spreken dan van een meervoudige beperking. Ook personen met een niet-aangeboren hersenaandoening (NAH) zijn welkom.

Ons aanbod richt zich in eerste instantie tot personen die wonen in West-Vlaanderen, maar we zijn uiteraard steeds bereid te luisteren indien men vanuit een andere provincie tot hier wenst te komen.

De rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) richt zich tot personen met (een vermoeden) van een beperking. In RTH bieden wij logeren, dagondersteuning, begeleiding & outreach.

Wij bieden woon– en dagondersteuning & therapie.